Oris%20web%20materials-10
77 01 94 90
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
post@oris-harstad.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Refleksvester til mellomtrinnet i Harstad-skolene

Tannbehandling fra ORIS Dental Harstad

Refleksvester til mellomtrinnet i Harstad-skolene

ORIS Dental Harstad er opptatt av at alle tar vare på sin egen helse. God tannpleie og kunnskap om egeninnsats er viktige virkemidler for å forebygge skader og beholde egne tenner livet ut.

En annen god måte å forebygge helsen på er å holde seg skadefri gjennom mørke høst- og vinterkvelder. Om man er flink til å opptre synlig i trafikken, vil motoriserte trafikanter raskere bli klar over at en myk trafikant ferdes langs veien.

Med denne inspirasjonen til grunn valgte ORIS Dental Harstad å engasjere ungdommene gjennom en tegnekonkurranse, slik at de sammen kunne finne et unikt og attraktivt motiv, og i det et ønske om å bruke vesten.

Resultatet ble en unik vest, kun for elever på mellomtrinnet i Harstadskolene. En refleksvest som kan bæres med stolthet.

Vestene ble delt ut til alle elvene 17. januar 2014, og ved utdelingen på Kanebogen skole var både ordfører og Tore Berset fra ORIS Dental Harstad. Nedenfor ligger videoreportasjen fra Harstad Tidende.

 
 

Link til artikkelen i Harstad Tidende